ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

33

ʶԵҹ

175

ʶԵ͹

874

ʶԵԻչ

112942

ʶԵԷ

3302621

͵䫴  2009-09-11

                 pagetemplate-review-product.html 
 
Թ ͧ
               Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


 

ءҴ

ͧѡ / ͧͺ

ǹ /

 LED TV LG 

LED TV SAMSUNG  

LED TV TCL

LED TV SHARP

 

 

 - ͧ͡  ͧ

Ѵ - Դѧ

ͧ俿Ҥ͹

 

 

 

 

 

 

2 е HITACHI кԹ 2021

 

  

INVERTER HITACHI
 R-H200PD-BSL (Ҵ 7.7 Q)

  

xx (.) 540x650x1460

 

ʹ´/Թ   

Ҥһ :   9.490 ҷ

ҤҾ  7,790 ҷ


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

  

INVERTER HITACHI
 R-H200PD-BBK (Ҵ 7.7 Q)

  

xx (.) 540x650x1460

 

ʹ´/Թ   

Ҥһ :   9.490 ҷ

ҤҾ  7,790 ҷ


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

  

INVERTER HITACHI
 R-H230PD-BSL (Ҵ 8.7 Q)

 

xx (.) 540x650x1585

 

ʹ´/Թ   

Ҥһ :   10.490 ҷ

ҤҾ  8,790 ҷ


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

  

INVERTER HITACHI
 R-H230PD-BBK (Ҵ 8.7 Q)

 

xx (.) 540x650x1585

 

ʹ´/Թ   

Ҥһ :   10.490 ҷ

ҤҾ  8,790 ҷ


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

  

INVERTER HITACHI
 R-H270PD-BSL (Ҵ9.5 Q)

 

xx (.) 600x663x1552

 

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   12.490 ҷ

ҤҾ   ҷ


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

  

INVERTER HITACHI
 R-H270PD-BBK (Ҵ9.5 Q)

 

xx (.) 600x663x1552

 

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   12.490 ҷ

ҤҾ   ҷ


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

  

INVERTER HITACHI
 R-H300PD-BSL (Ҵ 10.5 Q)

 

xx (.) 600x663x1672

 

ʹ´/Թ   

Ҥһ :   14.490 ҷ

ҤҾ 10,990 ҷ

 

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

  

INVERTER HITACHI
 R-H300PD-BBK (Ҵ 10.5 Q)

 

xx (.) 600x663x1552

 

ʹ´/Թ   

Ҥһ :   14.490 ҷ

ҤҾ 10,990 ҷ

 

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

  
 

 

INVERTER  HITACHI  
  R-VX350PF-BSL  (Ҵ 12.4Q)

xx (.) 650x720x1605

 

ʹ´/Թ

Ҥһ :   15,990 ҷ

ҤҾ  12,700  ҷ

 

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 

INVERTER  HITACHI  
  R-VX400PF-BSL  (Ҵ 15.0Q)

xx (.) 680x720x1770

 

ʹ´/Թ

Ҥһ :   19,990 ҷ

ҤҾ  14,500  ҷ

 

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 

INVERTER  HITACHI  
  R-VGX350PF-GBK  (Ҵ 12.4Q)

xx (.) 650x720x1605

 

ʹ´/Թ

Ҥһ :   17,990.00 ҷ

ҤҾ  13,490  ҷ

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 

INVERTER HITACHI 
 R-VGX400PF-GBK  (Ҵ 15.0 Q)

xx (.) 680x720x1770

 

ʹ´/Թ

Ҥһ :   22,990.00 ҷ

ҤҾ 15,400  ҷ


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 

INVERTER  HITACHI  
  R-VGX350PF-MIR  (Ҵ 12.4Q)

xx (.) 650x720x1605

 

ʹ´/Թ

Ҥһ :   18,990.00 ҷ

ҤҾ  14,990  ҷ

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 

INVERTER HITACHI 
 R-VGX400PF-MIR  (Ҵ 15.0 Q)

xx (.) 680x720x1770

 

ʹ´/Թ

Ҥһ :   23,990.00 ҷ

ҤҾ 16,990  ҷ

 

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

   
   

 

2е INVERTER HITACHI
 R-VG450PDX-GBK (Ҵ 16.3Q)

xx (.) 715x740x1835

 

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   35,990 ҷ

ҤҾ 23,900 ҷ 


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

2е INVERTER HITACHI
 R-VG550PDX-GBK (Ҵ 19.9Q)

xx (.) 855x740x1835

 

ʹ´/Թ 

Ҥһ :   37,990 ҷ

ҤҾ 25,900 ҷ


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

INVERTER  HITACHI
 R-V450PD-BSL (Ҵ 16.4 Q)

 

xx (.) 715x740x1835

 

ʹ´/Թ 

Ҥһ :   26,990 ҷ

ҤҾ 18,900 ҷ 


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 

INVERTER  HITACHI
 R-V510PD-BSL (Ҵ 18.4 Q)

 

xx (.) 855x740x1760

 

ʹ´/Թ 

Ҥһ :   28,990 ҷ

ҤҾ 22,000 ҷ 


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

INVERTER  HITACHI
 R-V550PD-BSL (Ҵ 19.9 Q)

 

xx (.) 855x740x1835

 

ʹ´/Թ 

Ҥһ :   30,990 ҷ

ҤҾ 23,700 ҷ 


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 
 

INVERTER  HITACHI
 R-V600PWX-STB (Ҵ 21.2Q)

xx (.) 910x770x1835

 

ʹ´/Թ

Ҥһ :   35,900.00 ҷ

ҤҾ 24,800 ҷ


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 

INVERTER  HITACHI
 R-V700PA-STB (Ҵ 25.1Q)

xx (.) 910x851x1835

 

ʹ´/Թ

Ҥһ :   37,900.00 ҷ

ҤҾ 26,600 ҷ  


ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 
     

꡹դ