หจก.อ้อมใหญ่อีเล็คทริค


 >>หมวดสินค้า ทั้งหมด<<


สินค้าตัวใหม่

ตู้เย็น3ประตู INVERTER HITACHI
รุ่น R-WB400PY GBW ขนาด 14.3 คิว

ตู้เย็น 3ประตู รุ่นใหม่ HITACHI รุ่น R-WB400PY-GBW สินค้าแนะนำ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   32,900.00 บาท

ราคาพิเศษ   ,00.00 บาท

 

ตู้เย็น โตชิบา 2 ประตู
มีขนาด 6.8Q 8.2Q

สีเขียว        สีส้ม        สีเงิน

ตู้เย็น 4 ประตู MITSUBISHI
รุ่น MR-L70G 
  
ราคาปกติ: 45,900.00 บาท

ตู้เย็น4ประตู SHARP  
รุ่น SJ-F70-SL ขนาด 21.3 คิว

ราคาปกติ :   40,900.00 บาท

 ราคาพิเศษ :   29,900.00 บาท

ตู้เย็น 2 ประตู

ร้านค้า/ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้า
ไปขายต่อในราคาพิเศษ

โทร0-28114791,02-420-3488 , 081-9244023
คุณอานุภาพ,คุณนิสา

 

 
 

  

ตู้เย็น2ประตู INVERTER HITACHI
รุ่น R-VG550PZ (ขนาด 19.9Q)

R-VG550PZ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   34,900.00 บาท

ราคาพิเศษ 23,900,00 บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู INVERTER HITACHI
รุ่น R-VG450PZ (ขนาด 15.9Q)

R-VG450PZ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   30,900.00 บาท

ราคาพิเศษ 21,900.00 บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

  

ตู้เย็น2ประตู INVERTER HITACHI
รุ่น R-V600PWX (ขนาด 21.2Q)

HITACHI R-V6000PWX

 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   35,900.00 บาท

ราคาพิเศษ  29,900.00บาท

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู INVERTER HITACHI
รุ่น R-V550PZ (ขนาด 19.8Q)

HITACHI R-V550PZ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   30,900.00 บาท

ราคาพิเศษ 20,900.00 บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

   

ตู้เย็น2ประตู INVERTER HITACHI
รุ่น R-V510PZ (ขนาด 18.3Q)

HITACHI R-V510PZ

              

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   28,900.00 บาท

ราคาพิเศษ 19,900.00 บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

 

ตู้เย็น2ประตู INVERTER HITACHI
รุ่น R-V450PZ (ขนาด 15.9Q)

HITACHI R-V450PZ

         

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   26,900.00 บาท

ราคาพิเศษ 19,400.00 บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

 
 
 
 

ตู้เย็น2ประตู HITACHI 
รุ่น R-V400PZ-PWH (ขนาด 14.4Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   19,990.00 บาท

ราคาพิเศษ 0.00บาท

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

 

ตู้เย็น2ประตู HITACHI  
 รุ่น R-V380PZ-PWH (ขนาด 13.2Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   17,990.00 บาท

ราคาพิเศษ  0.00บาท

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

 

ตู้เย็น2ประตู HITACHI  
 รุ่น R-V350PZ-PWH  (ขนาด 12.4Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   15,990.00 บาท

ราคาพิเศษ  0.00บาท

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI 
รุ่น R-ZG400W-GBK  (ขนาด 14.4Q)

R-ZG400W-PBK

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   21,990.00 บาท

ราคาพิเศษ 16,200.00บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI  
 รุ่น R-ZG380W-GBK (ขนาด 13.2Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   19,490.00 บาท

ราคาพิเศษ  14,850.00บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI  
 รุ่น R-ZG350W-GBK  (ขนาด 12.4Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   18,490.00 บาท

ราคาพิเศษ  13,800.00บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-Z550VX-STS (ขนาด 19.7Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   29,900.00 บาท

ราคาพิเศษ  23,400.00บาท

 

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-Z510V-STS (ขนาด 18.2Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   25,900.00 บาท

ราคาพิเศษ  19,800.00บาท

 

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-Z480VX-STS (ขนาด 17.0Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   26,900.00 บาท

ราคาพิเศษ  20,700.00บาท

 

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-Z440VX-STS (ขนาด 15.5Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   24,900.00 บาท

ราคาพิเศษ  18,700.00บาท

 

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-Z400VX-STS (ขนาด 14.4Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   20,900.00 บาท

ราคาพิเศษ 15,990.00บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-Z400V-SLS (ขนาด 14.4Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า 

ราคาปกติ :   19,900.00 บาท

ราคาพิเศษ  14,390.00บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-Z380VX-STS (ขนาด 13.2Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   18,900.00 บาท

ราคาพิเศษ  13,900.00บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-Z380V-SLS (ขนาด 15.2Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   17,490.00 บาท

ราคาพิเศษ  12,890.00บาท

 

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-Z350V-SLS (ขนาด 12.4Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   16,490.00 บาท

ราคาพิเศษ 11,790.00 บาท

 

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-T300W-PBK (ขนาด 10.4Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   14,490.00 บาท

ราคาพิเศษ  9,900.00บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-T300W-SLS (ขนาด 10.4Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   14,490.00 บาท

ราคาพิเศษ  9,900.00บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-T270W-PBK (ขนาด 9.3Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   12,990.00 บาท

ราคาพิเศษ  8,900.00บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-T270W-SLS (ขนาด 9.3Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   12,990.00 บาท

ราคาพิเศษ  8,900.00บาท

 บริการ-ส่งสินค้าฟรี

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-T230W-SLS (ขนาด 8.1Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   10,490.00 บาท

ราคาพิเศษ: 7,890.00บาท

 

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

ตู้เย็น2ประตู HITACHI
รุ่น R-T190W-SLS (ขนาด 6.7Q)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด/ซื้อสินค้า

ราคาปกติ :   8,990.00 บาท

ราคาพิเศษ: 6,890.00บาท

 

สนใจสินค้า โทร 02-4312731, 
02-8114791,
081-9244023

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย