ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

553

ʶԵҹ

206

ʶԵ͹

11841

ʶԵԻչ

184175

ʶԵԷ

2794504

͵  2009-09-11

         pagetemplate-review-product.html   -ͺ01.html     

 
Թ ͧ
               Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


ءҴ 2018

ǹ / 2018

ͧѡ / ͧͺ  2018

 LED TV LG 2018 

LED TV SAMSUNG 2018 

LED TV TCL 2018

LED TV Haier 2018 

 LED TV SHARP

LED TV TOSHIBA

 

   - ͧ͡ 2018 

  ͧ俿Ҥ͹ 2018

 

 

 

 

ͧѡ SAMSUNG

 
 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA12J5713SG ( 12.0 š )

       


Ҥһ:  12.490.00 ҷ

ҤҾ : 8,790 ҷ

ҨѴ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA10F5S3SG/ST ( 10.0 š )

       


Ҥһ:  9.990.00 ҷ

ҤҾ : 7,850 ҷ

ҨѴ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA13F5S3SG/ST ( 13.0 š )

       


Ҥһ:  11.990.00 ҷ

ҤҾ : 9,100 ҷ

ҨѴ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 
 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA21M8700GV/ST ( 21.0 š )

ʹ´ / Թ  

   


Ҥһ:  30.990.00 ҷ

ҤҾ : 23,200 ҷ

ԡ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA18M8700GV/ST ( 18.0 š )

ʹ´ / Թ 

   


Ҥһ:  26.990.00 ҷ

ҤҾ : 19,200 ҷ

ԡ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
  WA18M8700GW/ST ( 18.0 š )

ʹ´ / Թ

   


Ҥһ:  24.990.00 ҷ

ҤҾ : 18,390 ҷ

ԡ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 
 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA16N6780CV ( 16.0 š )

ʹ´ / Թ

   


Ҥһ:  18.990.00 ҷ

ҤҾ : 17,600 ҷ

ԡ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA15N6780CV ( 15.0 š )

ʹ´ / Թ

   


Ҥһ:  17.990.00 ҷ

ҤҾ : 16,790 ҷ

ԡ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA15N6780CS ( 15.0 š )

ʹ´ / Թ

   


Ҥһ:  17.990.00 ҷ

ҤҾ : 16,300 ҷ

ԡ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 
 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA14N6780CS ( 14.0 š )

ʹ´ / Թ

   


Ҥһ:  16.990.00 ҷ

ҤҾ : 15,900 ҷ

ԡ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA15J6750SP/ST ( 15.0 š )

ʹ´ / Թ

 

 '15kg Activ Dual Wash, Inox color

 


Ҥһ:  18.990.00 ҷ

ҤҾ : 00,000 ҷ

ԡ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA14J6730SS/ST ( 14. š )

ʹ´ / Թ

 

 '14kg Activ Dual Wash, Inox color

 


Ҥһ:  17.990.00 ҷ

ҤҾ : 00,000 ҷ

ԡ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 
       

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA75H4000SG/ST ( 7.5 š )

       


Ҥһ:  6.790.00 ҷ

ҤҾ : 0.00 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA80M5110SG/ST ( 8.0 š )

       


Ҥһ:  8.490.00 ҷ

ҤҾ : 0.00 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA90M5110SG/ST ( 9.0 š )

       


Ҥһ:  8.990.00 ҷ

ҤҾ : 0.00 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA11J5730SW/ST ( 11.0 š )

       


Ҥһ:  10.990.00 ҷ

ҤҾ : 0.00 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

  2017

ͧѡ SAMSUNG
 WA10J5710SW/ST ( 10.0 š )

       


Ҥһ:  9.990.00 ҷ

ҤҾ : 0.00 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

  2017

ͧѡ SAMSUNG
 WA13J5730SW/ST ( 13.0 š )

       


Ҥһ:  13.990.00 ҷ

ҤҾ : 0.00 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 
 

  2017

ͧѡ SAMSUNG
 WA10J5713SG/ST ( 10.0 š )

       


Ҥһ:  9.990.00 ҷ

ҤҾ : 0.00 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA11J5710SG/ST ( 11.0 š )

       


Ҥһ:  10.490.00 ҷ

ҤҾ : 0.00 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA13J6730SS/ST ( 13.0 š )

ʹ´ / Թ

     


Ҥһ:  16.990.00 ҷ

ҤҾ : 00,000 ҷ

ԡ觿

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 
       
       
 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA13J6730SW/ST ( 13.0 š )

ʹ´ / Թ

     


Ҥһ:  16.990.00 ҷ

ҤҾ : 0.00 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

 

 

ͧѡ SAMSUNG
 WA13J5730SS/ST ( 13.0 š )

ʹ´ / Թ

     


Ҥһ:  15.990.00 ҷ

ҤҾ : 0.00 ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,
081-9244023

   
       
       
       


꡹դ