ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

84

ʶԵҹ

850

ʶԵ͹

9388

ʶԵԻչ

220182

ʶԵԷ

2830511

͵䫴  2009-09-11

 

 

 

              pagetemplate-review-product.html  -ͺ01.html 
 
Թ ͧ
               Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


ءҴ 2018

ǹ / 2018

ͧѡ / ͧͺ  2018

 LED TV LG 2018 

LED TV SAMSUNG 2018 

LED TV TCL 2018

LED TV Haier 2018 

 LED TV SHARP

LED TV TOSHIBA

 - ͧ͡ 2018 

ͧ俿Ҥ͹ 2018

 

 

 

 
   

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ  0.6 Ե

اǸ KSH-206

KSH-206KSH-222

 Ҥһ:  550 ҷ

 ҤҾ: 499 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ  1.1 Ե

اǸ KSH-211

KSH-206KSH-222

 Ҥһ:  590 ҷ

 ҤҾ: 540 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ  1.5 Ե

اǸ KSH-215

KSH-206KSH-222

 Ҥһ:  650 ҷ

 ҤҾ: 619 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ  1.8 Ե

اǸ KSH-218

KSH-206KSH-222

 Ҥһ:  750 ҷ

 ҤҾ: 639 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ  2.2 Ե

اǸ KSH-222

KSH-206KSH-222

 Ҥһ:  890 ҷ

 ҤҾ:755 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ  2.8 Ե

اǸ KSH-228

KSH-206KSH-222

 Ҥһ:  1.075 ҷ

 ҤҾ: 1055 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ  3.8 Ե

اǸ KSH-740

 Ҥһ:  1.490 ҷ

 ҤҾ:1,379 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ  3.8 Ե

اǸ KSH-H739

 Ҥһ:  1.590 ҷ

 ҤҾ:1,490 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ  5 Ե

اǸ KSH-555

 Ҥһ:  2.290 ҷ

 ҤҾ:2,229 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ 7 Ե

اǸ KSH-777

 Ҥһ:  2,990 ҷ

 ҤҾ:2,759 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023

SHARP DISTRIBUTED BY THAI CITY ELECTRIC  Ҵ  10 Ե

اǸ KSH-1010

 Ҥһ:  4,090 ҷ

 ҤҾ: 3,900 ҷ

     ҫͨӹǹ...öŴա  

ʹԹ  02-4312731, 
02-420-7344,081-9244023


꡹դ