ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

76

ʶԵҹ

445

ʶԵ͹

8211

ʶԵԻչ

61819

ʶԵԷ

3522584

͵䫴  2009-09-11

     pagetemplate-review-product.html    

Թ ͧ
               Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


 
 

ءҴ

ͧѡ / ͧͺ

ǹ /

 LED TV LG 

LED TV SAMSUNG  

LED TV TCL

LED TV SHARP

LED TV TOSHIBA

LED TV Haier

 - ͧ͡  ͧ

Ѵ - Դѧ

ͧ俿Ҥ͹

 

 

 

 


UHD 4K TV SAMSUNG 2020

 

 

 

 

  TU7000KXXT

 

 Crystal UHD 4K Smart TV (2020)

 

´˹ҨUltra HD ( 3840 x 2160 )
Backlight TypeLED
HDR4K HDR
HDMI2
USB:1
Smart TV
Digital Tuner (DVB-T2)

ʹԹ  02-4312731081-9244023

 

Ҵ

Ҥһ

ҤҾ

  

 UA43TU7000KXXT

43"UHD

16,990

10,890

 300  

 UA50TU7000KXXT

50"UHD

20,990

13,690

 300  

 UA55TU7000KXXT

55"UHD

23,990

14,690

 300  

 UA65TU7000KXXT

65"UHD

27,990

20,990

 300  

 UA75TU7000KXXT

75"UHD

36,990

36,990

 0  
       
                     
 Picture EngineCrystal Processor 4K
Motion Rate  100
PQI 2000
Sound Output (RMS)20w
 
  
 .....................................................................................................................................  .......................................................................................
 

 

 

TU8100KXXT

 

 Crystal UHD 4K Smart TV (2020)

 

´˹ҨUltra HD ( 3840 x 2160 )
Backlight TypeLED
HDR4K HDR
HDMI3
USB:2
Smart TV
Digital Tuner (DVB-T2)
 

ʹԹ  02-4312731081-9244023

 

Ҵ

Ҥһ

ҤҾ

   
            UA43TU8100KXXT 43" UHD

 17,990

13,690

 300  

   UA50TU8100KXXT

50"UHD

22,990

16,290

 300  
   Hot   UA55TU8100KXXT55" UHD

25,990

14990

 300  
   Hot   UA65TU8100KXXT65"UHD

31,990

23790

   
             UA75TU8100KXXT75" UHD

54,990

41,990

   
   Hot    UA82TU8100KXXT82" UHD

79,990

58,290

   
       
                     
 
 Picture EngineCrystal Processor 4K
Motion Rate  120+
PQI 2100
Sound Output (RMS)20w
  
 .....................................................................................................................................  .......................................................................................
 

 

 

TU8500KXXT

 

 Crystal UHD 4K Smart TV (2020)

 

 
´˹ҨUltra HD ( 3840 x 2160 )
Backlight TypeLED
HDR4K HDR
HDMI3
USB:2
Smart TV
Digital Tuner (DVB-T2)

ʹԹ  02-4312731081-9244023

 

Ҵ Motion Rate  PQIҤһҤҾ    

 UA50TU8500KXXT

50"UHD 120+ 2800   

 UA55TU8500KXXT

55" UHD 120+ 2800   

 UA65TU8500KXXT

65"UHD 120+ 2800   
                       
 
 Picture Engine Crystal Processor 4K
Motion Rate  120+
PQI 2800
Sound Output (RMS)20w
  
 .....................................................................................................................................  .......................................................................................
 
 

 

 

TU8000KXXT

 

 Crystal UHD 4K Smart TV (2020)

 

 
´˹ҨUltra HD ( 3840 x 2160 )
Backlight TypeLED
HDR4K HDR
HDMI3
USB:2
Smart TV
Digital Tuner (DVB-T2)

ʹԹ  02-4312731081-9244023

 

ҴҤһҤҾ    

 UA43TU8000KXXT

43"UHD17,99013,790 300  

 UA50TU8000KXXT

50" UHD21,99014,490 300  
       
                     
 
 Picture EngineCrystal Processor 4K
Motion Rate  120+
PQI 2100
Sound Output (RMS)w
  
 .....................................................................................................................................  .......................................................................................
 

 

 

RU7100KXXT

 

 UHD 4K Smart TV (2019)

 

´˹ҨUltra HD ( 3840 x 2160 )
Backlight TypeLED
HDR4K HDR
HDMI3
USB:2
Smart TV
Digital Tuner (DVB-T2)

ʹԹ  02-4312731081-9244023

 

ҴҤһҤҾ    

 UA43RU7100KXXT

43"UHD14,99011,390 300  

 UA50RU7100KXXT

50"UHD17,99013,690 300  

 UA55RU7100KXXT

55"UHD19,99014,690 300  

 UA58RU7100KXXT

58"UHD25,99017,690 300  

 UA75RU7100KXXT

75"UHD31,99022,990 300  
       
                     
 
 Picture EngineUHD Engine
Motion Rate  100
PQI 1400
Sound Output (RMS)20w
  
 .....................................................................................................................................  .......................................................................................
 

 

 

RU7400KXXT

 

 UHD 4K Smart TV (2019)

 

´˹ҨUltra HD ( 3840 x 2160 )
Backlight TypeLED
HDR4K HDR
HDMI3
USB:2
Smart TV
Digital Tuner (DVB-T2)
 

ʹԹ  02-4312731081-9244023

 

ҴҤһҤҾ    

 UA50RU7400KXXT

50"UHD19,99015,690300   

 UA55RU7400KXXT

55"UHD22,99017,690300  

 UA65RU7400KXXT

65"UHD34,99026,990300  
       
                     
 
 Picture Engine UHD Engine
Motion Rate  100
PQI 1900
Sound Output (RMS)20w
 
  
 .....................................................................................................................................  .......................................................................................