ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

233

ʶԵҹ

213

ʶԵ͹

8377

ʶԵԻչ

73355

ʶԵԷ

3534120

͵䫴  2009-09-11

               

Թ ͧ
   Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


 

ءҴ

ͧѡ / ͧͺ

ǹ /

 LED TV LG 

LED TV SAMSUNG  

LED TV SHARP

LED TV HAIER

 - ͧ͡  ͧ

Ѵ - Դѧ

ͧ俿Ҥ͹

 

 

 

 


ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim

     MOVE-EYE HUMAN SENSOR  

 

  (Ҵ 9,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor  MSZ-LN09VF - B

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   37,200 ҷ

ҤҾ 30,600 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

  (Ҵ 9,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN09VF - R

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   37,200 ҷ

ҤҾ 30,600 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

  (Ҵ 9,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN09VF - V

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   ,00.00 ҷ

ҤҾ 30,600 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

  (Ҵ 12,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor  MSZ-LN13VF - B

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   39,600 ҷ

ҤҾ 33,000 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 
 

  (Ҵ 12,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN13VF - R

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   39,600 ҷ

ҤҾ 33,000 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

  (Ҵ 12,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN13VF - V

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   39,600 ҷ

ҤҾ 33,000 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 
   
 

  (Ҵ 18,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor  MSZ-LN18VF - B

ʹ R32

ʹ´/Թ 

Ҥһ :  55,100 ҷ

ҤҾ 46,900 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,500
2,900 բҵ / 3,400 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

  (Ҵ 18,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN18VF - R

ʹ R32

ʹ´/Թ 

Ҥһ :  55,100 ҷ

ҤҾ 46,900 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,500
2,900 բҵ / 3,400 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 
 

  (Ҵ 18,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN18VF - V

ʹ R32

ʹ´/Թ 

Ҥһ :  55,100 ҷ

ҤҾ 46,900 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,500
2,900 բҵ / 3,400 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023