ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

242

ʶԵҹ

499

ʶԵ͹

243

ʶԵԻչ

44160

ʶԵԷ

3352775

͵䫴  2009-09-11

              pagetemplate-review-product.html 

Թ ͧ
   Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


ءҴ

ͧѡ / ͧͺ

ǹ /

 LED TV LG 

LED TV SAMSUNG  

LED TV SHARP

 

 - ͧ͡  ͧ

Ѵ - Դѧ

ͧ俿Ҥ͹

 

 

 

 

 

ͧٴ HITACHI 2020

 

 ͧٴHITACHI
PV-XFH900 (21.6 ŵ)

 

ʹ´/Թ 

Ҥһ    23,490 ҷ

ҤҾ  20,900 ҷ

ԡ-Թҿ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  

 

 ͧٴHITACHI
PV-XFL300 (18.0 ŵ)

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    15,900 ҷ

ҤҾ  14,700 ҷ

ԡ-Թҿ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 
     
 

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SC220V (2,200 ѵ)

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    15,990.00 ҷ

ҤҾ  11,590 ҷ

ԡ-Թҿ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SC23V (2,300 ѵ)

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    8,990.00 ҷ

ҤҾ  6,100 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SC22 (2,200 ѵ)

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    7,990.00 ҷ

ҤҾ  5,190 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 

 Made in Japan

 ͧٴ HITACHI 
PV-XC500  շͧ

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    19,990 ҷ

ҤҾ  14,590 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 

 ͧٴ HITACHI 
PV-XD200 (18. ŵ) շͧ ໭

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    6,990.00 ҷ

ҤҾ  5,790 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SF16 (1,600 ѵ)

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    3,490 ҷ

ҤҾ  2,990 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SF18 (1,800 ѵ)

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    3,790 ҷ

ҤҾ  3,190 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  

 

 ͧٴ HITACHI 
CV-SF20V (2,000 ѵ)

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    4,790 ҷ

ҤҾ  4,290 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
   
 

ͧٴ HITACHI
: CV-930F 
( 1,600 ѵ )

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    3,590 ҷ

ҤҾ  2,990 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 

ͧٴ HITACHI
: CV-940Y 
( 1,600 ѵ )

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    3,790 ҷ

ҤҾ  3,290.00 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 

ͧٴ HITACHI
: CV-945F 
( 1,800 ѵ )

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    4,290 ҷ

ҤҾ  3,790 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 

ͧٴ HITACHI
: CV-950F 
( 2,000 ѵ )

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    4,790 ҷ

ҤҾ  4,190 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 

ͧٴ HITACHI
: CV-960F 
( 2,100 ѵ )

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    5,290 ҷ

ҤҾ  4,490 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
 

ͧٴ HITACHI
: CV-975FC 
( 2,100 ѵ )

 

ʹ´/Թ

Ҥһ    6,290 ҷ

ҤҾ  5,690 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

  
     

ͧٴ HITACHI
: CV-BM16 
( 1,600 ѵ )

蹹 ䷷ չԹ

ʹ´/Թ

Ҥһ    2,490.00 ҷ

ҤҾ  2,290 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023

ͧٴ HITACHI
: CV-BU16 
( 1,600 ѵ )

ʹ´/Թ

Ҥһ    1,990.00 ҷ

ҤҾ  1,890 ҷ

Ѵ 300 ҷ

ʹԹ  02-4312731
,
081-9244023


 


꡹դ