ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

158

ʶԵҹ

214

ʶԵ͹

5422

ʶԵԻչ

5422

ʶԵԷ

3195101

͵䫴  2009-09-11

              pagetemplate-review-product.html 

Թ ͧ
   Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


ءҴ

ͧѡ / ͧͺ

ǹ /

 LED TV LG 

LED TV SAMSUNG  

LED TV SHARP

 

 - ͧ͡  ͧ

Ѵ - Դѧ

ͧ俿Ҥ͹

 

 

 

 

 

Samsung 2 е 2020

 
        
  

 2е SAMSUNG
RT20HAR1DSA/ST
Ҵ 7.4

 

꡴´ / Թ  

Ҥһ :8,790 ҷ

ҤҾ 7,090 ҷ

      ҨѴ 300 ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

  

 

 2е SAMSUNG
RT22FGRADSA/ST
Ҵ 8.4

 

꡴´ / Թ  

Ҥһ 11,690ҷ

ҤҾ 7,590 ҷ

      ҨѴ 300 ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    
 
     

 2е SAMSUNG
RT25FGRADSA/ST
Ҵ 9.1

 

꡴´ / Թ  

Ҥһ 12,690ҷ

ҤҾ 8,190 ҷ

      ҨѴ 300 ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    

 2е SAMSUNG
RT25FGRADUT/ST
Ҵ 9.1

 

Ҥһ 12,690ҷ

ҤҾ 8,190 ҷ

      ҨѴ 300 ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    
 
 

 2е SAMSUNG
RT46K6750DX/ST
Ҵ 16.1  

 

꡴´ / Թ

Ҥһ  20,990 ҷ

ҤҾ 18,490 ҷ

      ҨѴ ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 2е SAMSUNG
RT46K6740SL/ST
Ҵ  16.1 

 

꡴´ / Թ

Ҥһ 22,990 ҷ

ҤҾ 19,690 ҷ

      ҨѴ ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 2е SAMSUNG
RT46K6855BS/ST
Ҵ  16.1 

 

꡴´ / Թ

Ҥһ 24,990 ҷ

ҤҾ 20,990 ҷ

      ҨѴ ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 2е SAMSUNG
RT50K6235S8/ST
Ҵ   17.8  

 

꡴´ / Թ

Ҥһ 19,990 ҷ

ҤҾ 17,290 ҷ

      ҨѴ ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 2е SAMSUNG
RT53K6655BS/ST
Ҵ  18.7  

 

꡴´ / Թ

Ҥһ 25,990 ҷ

ҤҾ 21,990 ҷ

      ҨѴ ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 2е SAMSUNG
RT58K7005SL/ST
Ҵ   20.4  

 

꡴´ / Թ   

Ҥһ  28,990 ҷ

ҤҾ 25,500 ҷ

      ҨѴ ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

 

 2е SAMSUNG
RT62K7350BS/ST 
Ҵ 20.1

 

꡴´ / Թ

Ҥһ  37,990 ҷ

ҤҾ 26,500 ҷ

      ҨѴ    

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    
   
 
 

 2е SAMSUNG
RT35K5534S8/ST  
Ҵ .

 

꡴´ / Թ

 

Ҥһ :16,990 ҷ

ҤҾ :14,290 ҷ

ҨѴ 300 ҷ

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    
 

 2е SAMSUNG
RT38K5534S8/ST  
Ҵ .

 

꡴´ / Թ

 

Ҥһ :18,990 ҷ

ҤҾ :14,290 ҷ

ҨѴ 300 ҷ

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    
 

 2е SAMSUNG
RT32K5554SL/ST  
Ҵ 11.4

 

꡴´ / Թ  

 

Ҥһ : 16,490ҷ

ҤҾ :13,690 ҷ

ҨѴ 300 ҷ

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    

 2е SAMSUNG
RT43K6230S8/ST  
Ҵ .

 

꡴´/Թ 

 

Ҥһ :22,990 ҷ

ҤҾ :17,490 ҷ

 ҨѴ 300 ҷ  

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    

 2е SAMSUNG
RT46K6740SL/ST  
Ҵ 16.0

 

꡴´ / Թ  

 

Ҥһ : 25,990 ҷ

ҤҾ :20,790 ҷ

      ҨѴ 300 ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    

 2е SAMSUNG
RT46K6855BS/ST  
Ҵ 16.0

 

꡴´ / Թ   

 

Ҥһ : 28,990 ҷ

ҤҾ :22,500 ҷ

      ҨѴ 300 ҷ     

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    

 2е SAMSUNG
RT50K6235S8/ST  
Ҵ .

 

꡴´ / Թ

 

Ҥһ 25,990ҷ

ҤҾ 19,190ҷ

ҨѴ 300 ҷ

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    

 2е SAMSUNG
RT53K6655BS/ST 
Ҵ 18.7

 

꡴´ / Թ   

 

Ҥһ 31,990 ҷ

ҤҾ 23,390ҷ

ҨѴ 300 ҷ

ʹԹ  02-431-2731
081-924-4023

    
     
 

꡹դ