ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

63

ʶԵҹ

376

ʶԵ͹

4688

ʶԵԻչ

244270

ʶԵԷ

2854599

͵䫴  2009-09-11

 

 

 

       pagetemplate-review-product.html -ͺ01.html 
 
Թ ͧ
               Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


 
 

ءҴ 2018

ͧѡ / ͧͺ  2018

ǹ / 2018

 LED TV LG 2018 

LED TV SAMSUNG 2018 

LED TV TCL 2018

LED TV SHARP 2018

LED TV TOSHIBA

LED TV Haier 2018 

 - ͧ͡ 2018 

ͧ俿Ҥ͹ 2018

 

 

 

 

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
Standard INVERTER

 

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
Standard INVERTER MSY-JP09VF
 
(Ҵ 9,000BTU)

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   20,900.00 ҷ

ҤҾ 13,790 ҷ 

ҵԴ

ҵԴ

2,000 ҷ

ǹ

400 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ԡ 觿

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
Standard INVERTER  MSY-JP13VF 
(Ҵ 12,000.BTU)

ʹ´/Թ  

 Ҥһ :   24,400.00 ҷ

ҤҾ 16,790 ҷ 

ҵԴ

ҵԴ

2,000 ҷ

ǹ

400 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ԡ 觿

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
Standard INVERTER  MSY-JP15VF 
(Ҵ 14,000.BTU)

ʹ´/Թ 

 Ҥһ :   27,500.00 ҷ

ҤҾ 19,800 ҷ

ҵԴ

ҵԴ

2,000 ҷ

ǹ

400 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ԡ 觿

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
Standard INVERTER   MSY-JP18VF 
(Ҵ 18,000.BTU)

ʹ´/Թ  

 Ҥһ :   33,500.00 ҷ

ҤҾ 24,100 ҷ 

ҵԴ

ҵԴ

2,500 ҷ

ǹ

400 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ԡ 觿

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 
 

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
Standard INVERTER  MSY-JP24VF 
(Ҵ 23,000.BTU)

ʹ´/Թ 

 Ҥһ :   51,900.00 ҷ

ҤҾ 37,390 ҷ 

ҵԴ

ҵԴ

2,500 ҷ

ǹ

400 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

   
     
     
 

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
SUPER INVERTER

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
SUPER INVERTER  MSY-GN09VF 
(Ҵ 9,000BTU)

ʹ´/Թ

Ҥһ :   21,500.00 ҷ

ҤҾ 16,200 ҷ

ҵԴ

ҵԴ

2,000 ҷ

ǹ

400 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
SUPER INVERTER  MSY-GN13VF 
(Ҵ 12,000.BTU)

ʹ´/Թ

 Ҥһ :   25,500.00 ҷ

ҤҾ 19,200 ҷ

ҵԴ

ҵԴ

2,000 ҷ

ǹ

400 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
SUPER INVERTER  MSY-GN15VF 
(Ҵ 14,000.BTU)

ʹ´/Թ

 Ҥһ :   28,900.00 ҷ

ҤҾ 22,900 ҷ

ҵԴ

ҵԴ

2,000 ҷ

ǹ

400 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
SUPER INVERTER  MSY-GN18VF 
(Ҵ 17,992.BTU)

ʹ´/Թ

 Ҥһ :   34,900.00 ҷ

ҤҾ 26,300 ҷ

ҵԴ

ҵԴ

2,500 ҷ

ǹ

400 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 
   
 

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
SUPER INVERTER  MSY-GN24VF 
(Ҵ 23,000.BTU)

ʹ´/Թ

 Ҥһ :   53,500.00 ҷ

ҤҾ 39,900 ҷ

ҵԴ

ҵԴ

2,500 ҷ

ǹ

400 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
SUPER INVERTER MSY-GN30VF 
(Ҵ 29,000.BTU)

ʹ´/Թ

 Ҥһ :   69,000.00 ҷ

ҤҾ 49,990 ҷ

ҵԴ

ҵԴ

3,000 ҷ

ǹ

500 ҷ

ҧͺ

500 ҷ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 
     
 

꡹դ