ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

33

ʶԵҹ

247

ʶԵ͹

6760

ʶԵԻչ

246342

ʶԵԷ

2856671

͵䫴  2009-09-11

 

 

 

       pagetemplate-review-product.html -ͺ01.html 
 
Թ ͧ
               Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


 
 

ءҴ 2018

ͧѡ / ͧͺ  2018

ǹ / 2018

 LED TV LG 2018 

LED TV SAMSUNG 2018 

LED TV TCL 2018

LED TV SHARP 2018

LED TV TOSHIBA

LED TV Haier 2018 

 - ͧ͡ 2018 

ͧ俿Ҥ͹ 2018

 

 

 

 


ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim

     MOVE-EYE HUMAN SENSOR  

 

  (Ҵ 9,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor  MSZ-LN09VF - B

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   37,200 ҷ

ҤҾ 29,600 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

  (Ҵ 9,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN09VF - R

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   37,200 ҷ

ҤҾ 29,600 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

  (Ҵ 9,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN09VF - V

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   ,00.00 ҷ

ҤҾ 29,600 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

  (Ҵ 12,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor  MSZ-LN13VF - B

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   39,600 ҷ

ҤҾ 31,790 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 
 

  (Ҵ 12,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN13VF - R

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   39,600 ҷ

ҤҾ 31,790 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

  (Ҵ 12,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN13VF - V

ʹ R32

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   39,600 ҷ

ҤҾ 31,790 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,000
2,400 բҵ / 2,900 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 
   
 

  (Ҵ 18,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor  MSZ-LN18VF - B

ʹ R32

ʹ´/Թ 

Ҥһ :  55,100 ҷ

ҤҾ 44,790 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,500
2,900 բҵ / 3,400 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 

  (Ҵ 18,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN18VF - R

ʹ R32

ʹ´/Թ 

Ҥһ :  55,100 ҷ

ҤҾ 44,790 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,500
2,900 բҵ / 3,400 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

 
 

  (Ҵ 18,000.BTU)

ͧѺҡ MITSUBISHI Mr.Slim
 Move-Eye Human Sensor   MSZ-LN18VF - V

ʹ R32

ʹ´/Թ 

Ҥһ :  55,100 ҷ

ҤҾ 44,790 ҷ  ԡ觿

ҵԴ 2,500
2,900 բҵ / 3,400 բҵ+ҧͺ

ʹԹ  02-4312731,02-420-7344,
081-9244023

   
 

 

 


꡹դ