ʶԵԢͧ omyaielectric

ʶԵѹ

412

ʶԵҹ

488

ʶԵ͹

7852

ʶԵԻչ

142094

ʶԵԷ

3005980

͵䫴  2009-09-11

 

 

 

                 
 
Թ ͧ
               Add Friend
͹

 >>ǴԹ <<


ءҴ 2018

ǹ / 2018

ͧѡ / ͧͺ  2018

 LED TV LG 2018 

LED TV SAMSUNG 2018 

LED TV TCL 2018

LED TV Haier 2018 

 LED TV SHARP

LED TV TOSHIBA

 - ͧ͡ 2018 

ͧ俿Ҥ͹ 2018

 

 

 

 
 

2 е TOSHIBA 2019

 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA
 GR-A21KPP-S (Ҵ 6.2 Q)

Wx D x H ( 547x623x1284 ) mm.

ʹ´/Թ 

Ҥһ :   7,990.00 ҷ

ҤҾ  6,090 ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-A25KBZ-S (Ҵ 6.8Q)

Wx D x H ( 547 x 652 x 1,355) mm.

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   8,990.00 ҷ

ҤҾ 7,100 ҷ

    ҨѴ  300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-A28KBZ-S (Ҵ 8.2Q)

Wx D x H  (547 x 652 x 1,545)  mm.

ʹ´/Թ   

Ҥһ :   10,290.00 ҷ

ҤҾ 8,190 ҷ

     ԡ-Թҿ   

     ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

 
       
 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-A25KUBZ (Ҵ 6.8Q)

UB   UK

Wx D x H ( 547 x 652 x 1,355) mm.

ʹ´/Թ   

Ҥһ :   9,490.00 ҷ

ҤҾ 8,590 ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-A28KUBZ (Ҵ 8.2Q)

UB   UK

Wx D x H  (547 x 652 x 1,545)  mm.

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   10,790.00 ҷ

ҤҾ 9,690 ҷ

    ԡ-Թҿ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-TG41KDZ-XK (Ҵ 12.8 Q)

Ҵ (xx) 680x717x1610 mm

ʹ´/Թ

Ҥһ :  18,990.00 ҷ

ҤҾ  15,390.00 ҷ

ҨѴ300ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

 
 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA  Inverter
 GR-A32KBZ-DS (Ҵ 10.9Q)

Wx D x H  (600x717x1,620 )mm.

ʹ´/Թ  

Ҥһ :   13,990.00 ҷ

ҤҾ  11,590  ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    
 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-A41KBZ-DS (Ҵ 12.8 Q)

Ҵ (xx) 680x717x1610 mm

ʹ´/Թ

Ҥһ :  17,490.00 ҷ

ҤҾ  13,190  ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    
 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-A46KBZ-DS (Ҵ 14.6 Q)

Ҵ (xx) 680x717x1770 mm

ʹ´/Թ

Ҥһ :  19,990.00 ҷ

ҤҾ  16,190  ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    

 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA  Inverter
 GR-AG32KBZ-XK  (Ҵ 10.8Q)

Wx D x H  (600x717x1620  )mm.

ʹ´/Թ   

Ҥһ :   14,990.00 ҷ

ҤҾ  13,290.00  ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-AG41KDZ-ZW (Ҵ 12.8 Q)

Ҵ (xx) 680x717x1610 mm

ʹ´/Թ

Ҥһ :  18,990.00 ҷ

ҤҾ  15,190 ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

 
 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-AG41KDZ-XK (Ҵ 12.8 Q)

 

 

Ҵ (xx) 680x717x1610 mm

ʹ´/Թ

Ҥһ :  18,990.00 ҷ

ҤҾ  15,190 ҷ

ҨѴ300ҷ

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-AG46KDZ-ZW (Ҵ 14.6 Q)

 

 

Ҵ (xx) 680x717x1770 mm

ʹ´/Թ

Ҥһ :  20,990.00 ҷ

ҤҾ  17,990  ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

2е TOSHIBA Inverter
 GR-AG46KDZ-XK (Ҵ 14.6 Q)

 

 

Ҵ (xx) 680x717x1770 mm

 ʹ´/Թ

Ҥһ :  20,990.00 ҷ

ҤҾ  17,990  ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

 
 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

TOSHIBA INVERTER
 GR-H52KBZ-N (Ҵ 16.7 Q)

Ҵ (xx)  760x739x1748 .

ʹ´/Թ

Ҥһ : 22,900.00 ҷ

ҤҾ 18,190ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

TOSHIBA INVERTER
 GR-HG52KDZ-XK / GG (Ҵ 16.7 Q)

Ҵ (xx)  760x739x1748 .

ʹ´/Թ   

Ҥһ : 23,990.00 ҷ

ҤҾ 19,990 ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

TOSHIBA INVERTER
 GR-HG55KDZ-XK / GG (Ҵ 18.0 Q)

Ҵ (xx)  760x739x1848 .

ʹ´/Թ  

Ҥһ : 24,990.00 ҷ

ҤҾ 21,390ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

TOSHIBA INVERTER
 GR-W67KDZ-S (Ҵ 19.9Q)Ҵ (xx) 803x739x1725 .

ʹ´/Թ

Ҥһ : 23,990.00 ҷ

ҤҾ 20,290 ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

TOSHIBA INVERTER
 GR-WG67KDAZ-GG (Ҵ 19.9Q)

 

Ҵ (xx) 803x739x1725 .

ʹ´/Թ

Ҥһ : 27,990.00 ҷ

ҤҾ 23,590 ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

TOSHIBA INVERTER
 GR-WG67KDAZ-ZW (Ҵ 19.9Q)

 

Ҵ (xx) 803x739x1725 .

ʹ´/Թ

Ҥһ :27,990.00 ҷ

ҤҾ 23,590 ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    
 
 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

TOSHIBA INVERTER
 GR-WG73KDAZ-ZW (Ҵ 21.8Q)

 

Ҵ (xx) 803x739x1848 .

ʹ´/Թ

Ҥһ :30,990.00 ҷ

ҤҾ 25,990 ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    
 

TOSHIBA 2е ҤҾش Ҷ١ 

TOSHIBA INVERTER
 GR-WG73KDAZ-GG (Ҵ 21.8Q)

 

Ҵ (xx) 803x739x1848 .

ʹ´/Թ

Ҥһ : 30,990.00 ҷ

ҤҾ 25,990 ҷ

    ҨѴ 300 ҷ   

ʹԹ  02-4312731, 
02-4207344,
081-9244023

    
   
 
       
       

꡹դ